Hướng dẫn, phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Hướng dẫn, phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Lượt xem:

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế ban hành công văn số 6666/BYT-MT về việc hướng dẫn, phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Bộ Y tế... ...
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày 30/8/2021, Phó Hiệu trưởng Lê Tấn Cúc đã ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-VT về tổ chức và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng và công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung của năm học 2021-2022. Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu cùng những nội dung tổ chức và triển khai thực hiện. Cơ bản như sau:... ...
Về định hướng chiến lược đào tạo giáo viên

Về định hướng chiến lược đào tạo giáo viên

Lượt xem:

Về định hướng chiến lược đào tạo giáo viên: Cử tri kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có chiến lược đào tạo, hoạch định rõ lộ trình, tính toán cân đối nhu cầu đào tạo sinh viên ngành sư phạm và sử dụng giáo viên để có chính sách quan tâm ưu tiên đào tạo đội ngũ giáo viên có số lượng hợp lý, chất lượng đáp... ...
Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Lượt xem:

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định môn Giáo dục công dân là bộ môn học chính trong chương trình giảng dạy để tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên trong thời gian tới Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được ban hành theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó,... ...