Quy định mới nhất về những điều đảng viên không được làm

Quy định mới nhất về những điều đảng viên không được làm

Lượt xem:

Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, quy định số 37-QĐ/TW nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm. Cụ thể: Điều 1. Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết... ...
Chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

Chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

Lượt xem:

Ngày 30/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Trang Thông tin điện tử của Trường xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị. CHỈ THỊ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng... ...
Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Lượt xem:

Ngày 28/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương Đảng đã ký ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, thay thế Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương khóa XII thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng, trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ... ...
Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Lượt xem:

Ngày 22/9/2021, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là một Kết luận quan trọng và đúng lúc vì trong thời điểm này chúng ta rát cần những cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Trang thông tin điện... ...
Thời khóa biểu dạy học trực tuyến tuần 4 bắt đầu từ ngày 4/10/2021

Thời khóa biểu dạy học trực tuyến tuần 4 bắt đầu từ ngày 4/10/2021

Lượt xem:

Buổi sáng Buổi chiều ...
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm VssID của bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm VssID của bảo hiểm xã hội

Lượt xem:

https://youtu.be/hTTjTevdsBI ...
Hướng dẫn, phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Hướng dẫn, phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Lượt xem:

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế ban hành công văn số 6666/BYT-MT về việc hướng dẫn, phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Bộ Y tế... ...
Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày 30/8/2021, Phó Hiệu trưởng Lê Tấn Cúc đã ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-VT về tổ chức và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng và công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung của năm học 2021-2022. Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu cùng những nội dung tổ chức và triển khai thực hiện. Cơ bản như sau:... ...
Kế hoạch dạy học trực tuyến năm học 2021-2022

Kế hoạch dạy học trực tuyến năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày 01/9/2021, Hiệu trưởng Trường THPT Vạn Tường đã ký ban hành Kế hoạch số 30/KH-VT về triển khai dạy học trực tuyến trong năm học 2021-2022. Kế hoạch chỉ rõ một số nhiệm vụ và biện pháp thực hiện cơ bản như sau: Nội dung và thời gian dạy Nội dung dạy học Thực hiện theo Kế hoạch giáo dục môn học năm 2021-2022 của các tổ chuyên... ...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn số 3699 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022. Công văn xác định, năm học 2021-2022, ngành Giáo dục tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học và tiếp tục thực hiện mục... ...
KHẢO SÁT THÔNG TIN CHUẨN BỊ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH

KHẢO SÁT THÔNG TIN CHUẨN BỊ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH

Lượt xem:

Các em vào link sau để hoàn thành phiếu khảo sát https://docs.google.com/forms/d/1z7Am3ps_yv1QM8oETuIjs-BzmUMItSF0ylHWw8uBpgE/edit ...
Thầy cô giáo trường THPT Vạn Tường tham gia nấu ăn hỗ trợ bà con cách ly do dịch covid 19

Thầy cô giáo trường THPT Vạn Tường tham gia nấu ăn hỗ trợ bà con cách ly do dịch covid 19

Lượt xem:

Ngày 8/8/2021 (Chủ nhật) Thực hiện theo công văn 1237 SGDĐT-CTTT của Sở giáo dục và đào tạo Quảng Ngãi về việc tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong khu cách ly liên quan đến covid 19, thầy cô giáo trường THPT Vạn Tường tích cực tham gia phục vụ nấu ăn cho bà con. Với những đợt tham gia và nhiều ngày làm việc đã để... ...
Trang 1 / 212 »