Trường THPT Vạn Tường

  • Điện thoại: 02553626900
  • Email: c3vantuong@quangngai.edu.vn
  • Địa chỉ: Thôn Phú Nhiêu 2, xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi