Hướng dẫn, phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế ban hành công văn số 6666/BYT-MT về việc hướng dẫn, phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Bộ Y tế đã xây dựng “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị”, mục đích chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc Covid-19 (F0), nghi ngờ mắc Covid-19, tiếp xúc gần F1, tiếp xúc với người tiếp xúc gần F2 tại cơ quan đơn vị và đảm bảo an toàn và thực hiện mục tiêu kép; hạn chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của đơn vị./.

Văn bản đính kèm.