Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/8/2021, Phó Hiệu trưởng Lê Tấn Cúc đã ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-VT về tổ chức và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng và công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung của năm học 2021-2022.

Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu cùng những nội dung tổ chức và triển khai thực hiện. Cơ bản như sau:

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

– Tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh toàn trường về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.

– Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh vào trường học; chủ động ứng phó có hiệu quả góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.

– Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phải quyết liệt, đồng bộ, nhanh chóng, hiệu quả.

– Yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nghiêm túc thực hiện để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

– Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Giáo dục học sinh làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng.

– Phân công nhiệm vụ trực trường và thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại trường; luôn sẵn sàng khi được điều động phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

– Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

– Chỉ đạo, tổ chức thực hiện cho giáo viên, nhân viên, hcoj sinh thường xuyên làm công tác vệ sinh môi trường trong lớp học, sân trường.

– Thường xuyên tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường, các phòng học và phòng làm việc trong thời gian học sinh nghỉ học, học trực tuyến (nếu có); tổ chức vệ sinh.

– Tiến hành phun thuốc khử khuẩn trong các phòng học, các phòng chức năng và khuôn viên trường học mỗi tháng 01 lần để phòng chống Covid-19.

– Phối hợp với cha mẹ học sinh để quản lí học sinh trong thời gian nghỉ học; nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến sức khỏe của học sinh; phát hiện sớm các trường hợp bất thường, nghi mắc bệnh để thông báo cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, cách ly, điều trị kịp thời, kiên quyết không để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong trường học.

– Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp duy trì liên lạc chặt chẽ với gia đình để nắm bắt tình hình học sinh, thông tin cho lãnh đạo nhà trường khi có vấn đề cần thiết để có hướng dẫn thực hiện kịp thời; chỉ đạo giáo viên bộ môn chuẩn bị ứng dụng công nghệ thông tin để dạy học trực tuyến và hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. Quán triệt, theo dõi, giám sát, xử lý nghiêm theo thẩm quyền và báo cáo kịp thời các trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

– Rà soát, kiểm tra hệ thống các bồn rửa tay, hệ thống nước, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, thuốc chữa bệnh, nhà vệ sinh… để có kế hoạch đề xuất mua sắm, sửa chữa để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

– Tiếp tục triển khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cài đặt ứng dụng Bluezoon; cài đặt ứng dụng “An toàn Covid-19” và phân công cán bộ phụ trách tiến hành khai báo tình hình định kỳ 02 lần/ tuần và khai báo đột xuất khi có yêu cầu của Hiệu trưởng.

– Phối hợp với cơ quan y tế  địa phương để thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh; chủ động phối hợp với các ban ngành chức năng tại địa phương tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền và phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh mùa đông cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh để nâng cao nhận thức và ý thức phòng tránh dịch bệnh, không hoang mang, không chủ quan và có đủ kiến thức để tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

– Chuẩn bị đồng bộ các biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần của tất cả giáo viên, học sinh khi bước vào năm học mới;

– Báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của địa phương, cho Sở Giáo dục và Đào tạo nếu phát hiện các trường hợp nghi nhiễm bệnh covid-19.

Đã kiện toàn BCĐ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên cũng như chỉ rõ mối quan hệ công tác giữa các cá nhân và các bộ phận trong nhà trường.

đay là một trong những nội dung rất quan trọng trong năm học này. Do đó, kính đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh của Trường tìm hiểu và nghiêm túc thực hiện./.

Dưới đây là toàn văn nội dung Kế hoạch.