Thông báo: Về một số nội dung đầu năm của giáo viên chủ nhiệm

Thông báo: Về một số nội dung đầu năm của giáo viên chủ nhiệm

Lượt xem:

  ngày 06/9/2021, Phó Hiệu trưởng – Đỗ Văn Tỉnh đã ký Thông báo số 37/TB-VT để thông báo một số nội dung cần thiết liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp để làm cơ sở cho việc tổ chức tựu trường trực tuyến theo lớp vào sáng ngày 08/9. Thông báo chỉ rõ: Để dạy học trực tuyến được thực hiện tốt từ ngày 13/9/2021, nay Nhà... ...
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng GD, ĐT ứng phó với đại dịch Covid-19

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng GD, ĐT ứng phó với đại dịch Covid-19

Lượt xem:

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021  về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng GD, ĐT ứng phó với đại dịch Covid-19. Trang thông tin điện tử của Trường xin trân trọng đăng tải toàn văn nội dung của Chỉ... ...