CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ỦY

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 10-CTr/TU
Ngày ban hành 19/07/2021
Loại văn bản Văn bản khác,
Trích yếu Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Xem văn bản Xem Online
Tải về