Kế hoạch dạy học trực tuyến năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 01/9/2021, Hiệu trưởng Trường THPT Vạn Tường đã ký ban hành Kế hoạch số 30/KH-VT về triển khai dạy học trực tuyến trong năm học 2021-2022.

Kế hoạch chỉ rõ một số nhiệm vụ và biện pháp thực hiện cơ bản như sau:

Nội dung và thời gian dạy

Nội dung dạy học

Thực hiện theo Kế hoạch giáo dục môn học năm 2021-2022 của các tổ chuyên môn.

Thời gian dạy học

– Từ ngày 13/9/2021 đến khi có thể dạy học trực tiếp tại trường.

Tổ chức dạy học

Phân chia lớp học trực tuyến

       Toàn trường chia thành 10 lớp học trực tuyến (lớp lớn), trong đó:

– Khối 10 chia thánh 2 lớp: 10A(A1-A6); 10B(A7-A11).

– Khối 11 chia thành 2 lớp: 11A(B1-B6); 11B(B7-B11).

– Khối 12 chia thành 2 lớp: 12A(C1-C5); 12B(C6-C10).

– Khối THCS mỗi khối 1 lớp ( 4 lớp).

Thời lượng dạy

– Mỗi buổi học 4 tiết, mỗi tiết 60 phút (chuẩn bị 20 phút, dạy 40 phút).

– Khối 11 và khối 12 học buổi sáng (Từ 7 giờ đến 11 giờ).

– Khối 10-THCS học buổi chiều. (Từ 13 giờ đến 17 giờ).

Thời khóa biểu

– Dạy theo TKB chung của Nhà trường. Nhà trường xếp thời khóa biểu chung cho 10 lớp.

– TKB áp dụng cho tất cả các môn.

Phân công giáo viên dạy

Dựa trên phân công của tổ chuyên môn, BGH phân công giáo viên dạy theo TKB.

Phòng dạy và địa điểm dạy

– Nhà trường chuẩn bị 05 phòng dạy với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết (Phòng 01, phòng 02, phòng 03, phòng thiết bị Vật lí, phòng tương tác)

– Giáo viên bộ môn đến trường giảng dạy và quản lý học sinh.

Phương tiện dạy học trực tuyến

– Thống nhất trong toàn trường sử dụng phần mềm K12 online để dạy học.

– Giáo viên và học sinh sử dụng phương tiện công nghệ của cá nhân như: điện thoại Smartphone, laptop, máy tính bàn … cài đặt các phần mềm đảm bảo kết nối thông tin trực tuyến trên Internet,..

– Ngoài thời gian học chính khóa của nhà trường học sinh có thể xem và học lại các video bài giảng trên trang web của trường.

– Ngoài giờ dạy theo TKB chính khóa (lớp lớn), giáo viên bộ môn có thể ôn tập, củng cố kiến thức, hướng dẫn cho học sinh làm bài tập, kiểm tra thường xuyên theo lớp đã được phân công chuyên môn (lớp nhỏ).

* Ghi chú: Nhà trường sẽ tập huấn cho học sinh và giáo viên cách sử dụng K12 online.

Quản lý học sinh tham gia học trực tuyến

Tất cả các giáo viên bộ môn có môn dạy và lớp (theo phân công chuyên môn) theo TKB phải đến trường để hỗ trợ cho giáo viên dạy và quản lý học sinh tham gia học trực tuyến.

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Giáo viên bộ môn căn cứ quá trình học tập của học sinh có thể kiểm tra đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh ngay trong tiết dạy theo TKB của nhà trường (lớp lớn) hoặc giáo viên kiểm tra đánh giá thường xuyên theo lớp dạy theo phân công chuyên môn (lớp nhỏ) nhằm tạo động lực để học sinh thực hiện tốt việc học tập.

Thành lập BCĐ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên cũng như chỉ rõ nhiệm vụ của từng cán bộ, giáo viên.

Toàn văn của Kế hoạch được đính kèm.