Quy định mới nhất về những điều đảng viên không được làm

Quy định mới nhất về những điều đảng viên không được làm

Lượt xem:

Ngày 25/10/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Theo đó, quy định số 37-QĐ/TW nêu rõ 19 điều đảng viên không được làm. Cụ thể: Điều 1. Nói, viết, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế, quyết... ...
Chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

Chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

Lượt xem:

Ngày 30/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Trang Thông tin điện tử của Trường xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị. CHỈ THỊ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng... ...
Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Quy định 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Lượt xem:

Ngày 28/7/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt BCH Trung ương Đảng đã ký ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, thay thế Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương khóa XII thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng, trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ... ...
Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Lượt xem:

Ngày 22/9/2021, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là một Kết luận quan trọng và đúng lúc vì trong thời điểm này chúng ta rát cần những cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Trang thông tin điện... ...
Thời khóa biểu dạy học trực tuyến tuần 4 bắt đầu từ ngày 4/10/2021

Thời khóa biểu dạy học trực tuyến tuần 4 bắt đầu từ ngày 4/10/2021

Lượt xem:

Buổi sáng Buổi chiều ...
Thông báo cho phụ huynh và học sinh tiếp tục học trực tuyến

Thông báo cho phụ huynh và học sinh tiếp tục học trực tuyến

Lượt xem:

https://www.facebook.com/TruongTHPTVanTuong1982/photos/a.122997063421283/122997043421285/ ...
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm VssID của bảo hiểm xã hội

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm VssID của bảo hiểm xã hội

Lượt xem:

https://youtu.be/hTTjTevdsBI ...
Thông báo: Về một số nội dung đầu năm của giáo viên chủ nhiệm

Thông báo: Về một số nội dung đầu năm của giáo viên chủ nhiệm

Lượt xem:

  ngày 06/9/2021, Phó Hiệu trưởng – Đỗ Văn Tỉnh đã ký Thông báo số 37/TB-VT để thông báo một số nội dung cần thiết liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp để làm cơ sở cho việc tổ chức tựu trường trực tuyến theo lớp vào sáng ngày 08/9. Thông báo chỉ rõ: Để dạy học trực tuyến được thực hiện tốt từ ngày 13/9/2021, nay Nhà... ...
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng GD, ĐT ứng phó với đại dịch Covid-19

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng GD, ĐT ứng phó với đại dịch Covid-19

Lượt xem:

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021  về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng GD, ĐT ứng phó với đại dịch Covid-19. Trang thông tin điện tử của Trường xin trân trọng đăng tải toàn văn nội dung của Chỉ... ...
Hướng dẫn, phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Hướng dẫn, phòng chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị

Lượt xem:

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Bộ Y tế ban hành công văn số 6666/BYT-MT về việc hướng dẫn, phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp ở trong nước và thế giới, để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Bộ Y tế... ...
Trang 1 / 41234 »